Ordonnantie van 25 april 2019 houdende diverse bepalingen betreffende Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

Zie de tekst van artikelen

HOOFDSTUK 4. - Diverse bepalingen

Afdeling 1. - Diverse bepalingen met betrekking tot de overname van de bevoegdheden Gezondheid en Bijstand aan Personen

Artikel 41

Artikel 46