Omzendbrief (Ref. CO GBP 2021-14N) van 27 september 2021 betreffende de indexering op 1 september 2021 van bepaalde revalidatieforfaits.

Ref. : CO GBP 2021-14N

Ter attentie van de Brusselse verzekeringsinstellingen

Betreft: Indexering op 1 september 2021 van bepaalde revalidatieforfaits

 

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

Ten gevolge van de overschrijding van de spilindex in augustus 2021 worden de forfaits voor de revalidatieovereenkomsten geïndexeerd op 1 september 2021.

Met deze omzendbrief geven wij u een overzicht van alle aangepaste forfaits van toepassing vanaf 1 september 2021 te gevolge van de overschrijding van de spilindex.

1. Specifieke overeenkomsten

In bijlage 1 vindt u de lijst met de betrokken instellingen en hun forfaits van toepassing vanaf 1 september 2021.

2. Forfaits CAR-centra

In bijlage 2 vindt u de lijst met de betrokken instellingen en hun forfaits van toepassing vanaf 1 september 2021.

3. Forfaits multidisciplinaire begeleidingsteams palliatieve zorg (968)

In bijlage 3 vindt u de lijst met de betrokken instellingen en hun forfaits van toepassing vanaf 1 september 2021.

4. Referentiecentrum voor autistische spectrumstoornissen (7746)

In de volgende tabel vindt u de twee prijzen en de overeenkomstige nummers van de pseudocodes van de nomenclatuur.

Aard van de prestatie Bedrag op 01.09.2021 Rechthebbenden
Ambulant Gehospitaliseerd
Diagnosesessie 120,63 euro 784571/477613* 784582/477624*
Coördinatiesessie 120,63 euro 783635/477635* 783646/477646*

* pseudo-codes van Iriscare zijn van toepassing vanaf 1 januari 2022

5. Revalidatieprogramma’s voor patiënten met ernstige visuele deficiëntie (969)

In de volgende tabel vindt u de vijf verschillende prijzen en de overeenkomstige nummers van de pseudocodes van de nomenclatuur.

Aard van de prestatie Bedrag op 01.09.2021 Rechthebbenden
Ambulant Gehospitaliseerd
Aanvankelijke balans 208,53 euro 771234/476913* 771245/476924 *
Tussentijdse balans 208,53 euro 771256/476935* 771260/476946*
Sessie IN 100,72 euro 771271/476957* 771282/476968*
Sessie OUT 141,62 euro 771293/476979* 771304/476983 *
Groepssessie 25,18 euro 771315/476994* 771326/476909*

* pseudo-codes van Iriscare zijn van toepassing vanaf 1 januari 2022

6. Forfaits mini-overeenkomsten (790)

Overeenkomst 790.0 Overeenkomst 790.1 Prijs op 01.09.2021 (spilindex 109.34, basis 2013) Tussenkomst van de verzekering
Ambul. Gehosp. Ambul. Gehosp. Rechthebbenden met voorkeursregeling Rechthebbenden zonder voorkeursregeling
Werkingsverslag voor de gehospitaliseerde rechthebbenden of de rechthebbenden die een revalidatieprogramma volgen in de revalidatie-instelling 770313/419019* 770324/419023* 770276/419019* 770280/419023* 169,35 € 169,35 € 169,35 €
Werkingsverslag voor de gehospitaliseerde rechthebbenden of de rechthebbenden die geen revalidatieprogramma volgen in de instelling of een andere instelling 770335/419034* 770346/419045* 770291/419034* 770302/419045* 277,11 € 277,11 € 277,11 €

* pseudo-codes van Iriscare zijn van toepassing vanaf 1 januari 2022.

 

Hoogachtend.

De Leidend Ambtenaar


Lijst van bijlagen: