Omzendbrief (Ref. Orint-Int 12) van 23 februari 2021 – Verhoging van het “kindgebonden budget” in Nederland.

Ref. :  Orint-Int 12

Betreft: Verhoging van het “kindgebonden budget” in Nederland.

Mevrouw, Mijnheer,

De Europese Commissie stelt ons op de hoogte van wijzigingen in de Nederlandse wetgeving. Het “kindgebonden budget” is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. De regering verhoogt het maximumbedrag vanaf het derde kind van het “kindgebonden budget” met max. 297,00 € per jaar naar max. 919,00 € per jaar. Dit betekent een stijging van max. 622,00 €.

De verhoging gaat met ingang van 1 januari 2021 in, zoals genoemd in artikel 2, tweede lid, van de Wet op het “kindgebonden budget”. Door het inkomensafhankelijke karakter van het “kindgebonden budget” komt deze maatregel specifiek ten goede aan gezinnen met een laag of middeninkomen, mits zij voldoen aan de voorwaarden.

Gelieve de respectievelijke kinderbijslagfondsen te verwittigen van deze wijzigingen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groeten,

De Directeur