Dienstbrief (Ref. LC Proc 08-02) van 19 januari 2023 – Vademecum bij CO 1346 van 15 december 2003 – Indexering van de bedragen – Grensbedragen 2023

Ref. : LC Proc 08-02

Aan de directie van alle kinderbijslaginstellingen.

 

Mevrouw, Mijnheer,

In overeenstemming met het Vademecum bij CO 1346 van 15 december 2003 bezorg ik u deze nota.

Ik dank u voor uw medewerking.

Hoogachtend,

De Leidend Ambtenaar


Bijlage LC Prog 08-02 – NL