Omzendbrief (Ref. 2021_005N) van 01 april 2021 – Prijsaanpassing en vereenvoudiging van de facturatieregels voor de verminderde forfaits geldig vanaf 1 maart 2021.

Ref. : 2021_005N

Omzendbrief aan de Brusselse verzekeringsinstellingen en aan de HZIV

Omzendbrief betrefffende de bijakte aan de revalidatieovereenkomst van het centrum C.A.T.S. (7.73.019.71).

Prijsaanpassing en vereenvoudiging van de facturatieregels voor de verminderde forfaits geldig vanaf 1 maart 2021.

 

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Deze omzendbrief omvat de nieuwe bijakte aan de overeenkomst met het centrum C.A.T.S., door de BGBP tijdens haar zitting op 23 februari 2021 en het ABC tijdens haar zitting op 11 maart 2021.

Deze bijakte aan de overeenkomst:

  • is geldig vanaf 1 maart 2021;
  • past de prijs van de prestaties van het centrum aan;
  • en vereenvoudigd de facturatieregels van de verminderde forfaits.

Met deze wijziging wordt de mogelijkheid geschrapt om tot 25% verminderde tarieven te factureren zodra de normale capaciteit is overschreden.
Bijgevolg mag de instelling gedurende één kalenderjaar aan de Brusselse Verzekeringsinstellingen een verminderd tarief aanrekenen voor prestaties die zijn verricht buiten de “normale factureringscapaciteit”. De verminderde prijs aan te rekenen tijdens dit kalenderjaar bedraagt 50% van de basisprijs aan 100% of de basisprijs aan 70% (artikel 11 §4 van de overeenkomst opgesteld tussen Iriscare en het C.A.T.S.).

Nieuwe forfait geldig vanaf 1 maart 2021:

C.AT.S. (identificatienr. 773.019.71) Basisforfait Verminderde forfait
(boven de normale capaciteit (7102)
en tot de maximale facturatiecapaciteit (7733))
50%
Onderhouds- en revalidatiedag (100%) 307,72€ 153,87 €
1/2 onderhouds- en revalidatiedag (70%) 215,41 € 107,71 €

 

Wij blijven ter uwer beschikking indien u bijkomende informatie wenst.

Hoogachtend,

De Leidend Ambtenaar.

 

In bijlage: Bijakte bij de overeenkomst van het centrum C.A.T.S en zijn bijlage met de berekening van de prijs.


2021_005N_Bijlage – BIJAKTE NL

2021_005_Annexe-Avenant – PRIX-PRIJZEN