Omzendbrief (Ref. 2021_012N) van 13 september 2021 – Bijakte aan de revalidatieovereenkomst van het Centrum “Comprendre & Parler” (7.79.00.06)

Ref. : 2021_012N

Aan de Brusselse verzekeringsinstellingen & aan de HZIV.

Omzendbrief betreffende de bijakte aan de revalidatieovereenkomst van het Centrum “Comprendre & Parler” (7.79.00.06) – Prijsaanpassing volgende op de aanwerving van bijkomend personeel vanaf 1 september 2021.

In bijlage: bijakte bij de overeenkomst van het Centrum “Comprendre & Parler” en zijn bijlage met de berekening van de prijs (geanonimiseerd).

 

Geachte Mevrouw, Geachte heer,

Deze omzendbrief omvat de nieuwe bijakte aan de overeenkomst afgesloten met  het centrum “Comprendre & Parler” door de BGBP, tijdens haar zitting op 13 juli 2021, en het ABC, tijdens haar zitting op 9 september 2021, .

Deze bijakte aan de overeenkomst:

  • is geldig vanaf 1 september 2021;
  • past de prijs van de prestaties van het centrum aan.

Nieuwe forfait geldig vanaf 1 september 2021:

Comprendre & Parler ( Identificatienr. 7.79.00.06) Basisforfait
Onderhouds- en revalidatiedag (100 %) 220,86 €

 

Wij blijven ter uwer beschikking indien u bijkomende informatie wenst.

Hoogachtend,

De Leidend Ambtenaar


2021-012N – BIJAKTE