Omzendbrief (Ref. 2022_007) van 01 maart 2022 – Indexering op 1 maart 2022 van bepaalde forfaits voor revalidatie en palliatieve zorg.

Ref. : 2022_007

Ter attentie van de Brusselse verzekeringsinstellingen.

Betreft: Omzendbrief betreffende de indexering op 1 maart 2022 van bepaalde forfaits voor revalidatie en palliatieve zorg (spilindex 113,76 – basis 2013).

 

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

Ten gevolge van de overschrijding van de spilindex in februari 2022 worden de forfaits voor de revalidatieovereenkomsten geïndexeerd op 1 maart 2022.

Met deze omzendbrief geven wij u een overzicht van alle aangepaste forfaits van toepassing vanaf 1 maart 2022 ten gevolge van de overschrijding van de spilindex.

1. Specifieke overeenkomsten

In bijlage 1 vindt u de lijst met de betrokken instellingen en hun forfaits van toepassing vanaf 1 maart 2022.

2.  Forfaits CAR-centra

In bijlage 2 vindt u de lijst met de betrokken instellingen en hun forfaits van toepassing vanaf 1 maart 2022.

3. Forfaits multidisciplinaire begeleidingsteams palliatieve zorg (968)

In bijlage 3 vindt u de lijst met de betrokken instellingen en hun forfaits van toepassing vanaf 1 maart 2022.

4. Referentiecentrum voor autistische spectrumstoornissen (7746)

In de volgende tabel vindt u de twee prijzen en de overeenkomstige nummers van de pseudocodes van de nomenclatuur.

Aard van de prestatie Bedrag op 01.03.2022
(spilindex 113,76 – basis 2013)
Rechthebbenden
Ambulant Gehospitaliseerd
Diagnosesessie 125,29 EUR 784571/477613* 784582/477624*
Coördinatiesessie 125,29 EUR 783635/477635* 783646/477646*

* pseudo-codes van Iriscare zijn van toepassing vanaf 1 januari 2022

5. Revalidatieprogramma’s voor patiënten met ernstige visuele deficiëntie (969)

In de volgende tabel vindt u de vijf verschillende prijzen en de overeenkomstige nummers van de pseudocodes van de nomenclatuur.

Aard van de prestatie Bedrag op 01.03.2022
(spilindex 113,76 – basis 2013)
Rechthebbenden
Ambulant Gehospitaliseerd
Aanvankelijke balans 216,64 EUR 771234/476913* 771245/476924 *
Tussentijdse balans 216,64 EUR 771256/476935* 771260/476946*
Sessie IN 104,64 EUR 771271/476957* 771282/476968*
Sessie OUT 147,13 EUR 771293/476979* 771304/476983 *
Groepssessie 26,16 EUR 771315/476994* 771326/476909*

* pseudo-codes van Iriscare zijn van toepassing vanaf 1 januari 2022

6. Forfaits  mini-overeenkomsten (790)

Hieronder, vindt u een overzicht van de geïndexeerde forfaits voor de mini-overeenkomsten bepaald in de nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen.

Overeenkomst 790.0 Overeenkomst 790.1 Prijs op
01.03.2022
(Spilindex 113,76
basis 2013)
Tussenkomst van de
verzekering
Rechthebbenden
met
voorkeursregeling
Tussenkomst van de
verzekering
Rechthebbenden
zonder
voorkeursregeling
Ambulant Gehospitaliseerd Ambulant Gehospitaliseerd
Werkingsverslag voor de
gehospitaliseerde
rechthebbenden of de
rechthebbenden die een
revalidatieprogramma volgen
in de revalidatie instelling.
770313/
419019*
770324/419023* 770276/
419019*
770280/
419023*
175,93 € 175,93 € 175,93 €
Werkingsverslag voor de
gehospitaliseerde
rechthebbenden of de
rechthebbenden die geen
revalidatieprogramma volgen
in de instelling of een andere
instelling.
770335/
419034*
770346/
419045*
770291/
419034*
770302/
41045*
287,88 € 287,88 € 287,88 €

* pseudo‐codes van Iriscare zijn van toepassing vanaf 1 januari 2022

 

Hoogachtend,

De Leidend Ambtenaar


Lijst van bijlagen: