Omzendbrief (Ref. 2022_012) van 09 september 2022 – Erratum addendum van omzendbrief (Ref. 2022_012) van 27 juni 2022.

ERRATUM voor: Omzendbrief (Ref. 2022_012) van 27 juni 2022 – Bijakte bij de overeenkomst van de vzw Continuing Care voor haar multidisciplinaire begeleidingsteam voor palliatieve zorg.

—-

Ref. : 2022_012 (erratum)

Ter attentie van de Brusselse verzekeringsinstellingen.

Betreft: Omzendbrief betreffende het addendum bij de overeenkomst van de VWZ Continuing Care ten behoeve van haar multidisciplinair palliatief zorgteam (9.68.045.15): prijswijziging gekoppeld aan de evolutie van de anciënniteit van haar personeel.

 

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

Wij sturen u een erratum betreffende de prijs van een prestatie geleverd door VZW Continuing Care welke 1.906,08 euro bedraagt.

 

Hoogachtend.

De Leidend Ambtenaar.