Omzendbrief (Ref. 2022_018) van 01 november 2022 – Aanpassing overeenkomst Club Antonin Artaud – prijswijziging.

Ref. : 2022_018

Aan de Brusselse verzekeringsinstellingen.

Betreft: Omzendbrief over het aanhangsel bij de overeenkomst van Club Antonin Artaud – Prijswijziging gekoppeld aan de evolutie van de anciênniteit in hun personeelsformatie naar aanleiding van de daling van de personeelskosten met meer dan 5%.

 

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

Deze omzendbrief informeert over het nieuwe aanhangsel bij de overeenkomst met de vzw Club Antonin Artaud dat de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen van Iriscare, tijdens zijn vergadering van 27 september 2022, toevoegde. Dit aanhangsel bij de overeenkomst:

  • wijzigt de dagprijs van de verstrekkingen en de xxxx van de vzw Club Antonin Artaud, die 220,34 € bedraagt (spilindex 118,36 – basis 2013).
  • treedt in werking op 1 november 2022.

 

Hoogachtend,

De Leidend Ambtenaar.


Bijlage: aanhangsel bij de overeenkomst van de vzw. Club Antonin Artaud en de bijlage met de prijsberekening.
(Niet toegevoegd)