Omzendbrief (Ref. CO GBP 19) van 29 april 2020 – Premie 2019 voor de werknemers van de non-profitsectoren – Uitstel van indiening.

Ref. : CO GBP 19

Aan de sectoren en instellingen die door Iriscare erkend of gesubsidieerd zijn.

 

Geachte mevrouw, Geachte heer,

In het kader van het protocolakkoord 2018-2019 van 18 juli 2018 voor de non-profitsectoren van de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie werd een krediet voorzien voor de betalling van een premie voor de werknemers van de non-profitsector van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

De omzendbrief van 12 december 2019 voorziet dat de verklaring op eer en de bestanden, nodig om over te gaan tot regularisaties, uiterlijk op 30 april 2020 zijn ingediend.

Rekening houdende met de uitzonderlijke periode waarmee ieder van ons geconfronteerd worden, verlenen wij uitstel van indiening tot en met 30 juni 2020.

Alle bewijsstukken, dat wil zeggen individuele prestatiefiches, een volledig ingevulde en getekende verklaring op eer en een ingevuld Excelbestand moeten ten laatste op 30 juni 2020 naar Iriscare opgestuurd worden naar het adres professionelen@iriscare.brussels met als voorwerp: de naam van uw instelling + dossier Non-profitpremie ’19/jaar 2019 + het bankrekeningnummer van uw instelling.

Een voorbeeld en een gebruikershandleiding zijn beschikbaar op onze website https://www.iriscare.brussels/nl/professionals/info-voor-de-professionals/non-profitakkoord om u te helpen het Excelbestand in te vullen; evenals het Excelbestand en de verklaring op eer die dienen ingevuld te worden en ons terug bezorgd vergezeld van de noodzakelijke bewijsstukken.

Mocht u vragen hebben over de controle van de non-profitpremie 2019 of over destap van de procedure, e-mail ons dan op het adres professionelen@iriscare.brussels.

Hoogachtend.

De Leidend Ambtenaar