Omzendbrief (Ref. CO GBP 24) van 15 juni 2020 in verband met de opname van facultatieve subsidies in zeven revalidatieovereenkomsten – nieuwe forfaits en inhaalfortaits.

Ref. : CO GBP 24

Aan de Brusselse verzekeringsinstellingen

Omzendbrief in verband met de opname van facultatieve subsidies in zeven revalidatieovereenkomsten – nieuwe forfaits en inhaalfortaits

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Omzendbrief_opname CRF_24N_WEB.pdf

xxx

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Deze omzendbrief volgt op de goedkeuring van de bijaktes, door de BRGBP op 26 mei 2020 en het ABC op 11 juni 2020, tot opname van de jaarlijkse facultatieve subsidies in de revalidatieovereenkomsten van de betrokken Brusselse bicommunautaire centra.

Hiermee worden de R-MOB’s ingelicht van de nieuwe forfaits en inhaalforfaits van de volgende zeven revalidatieovereenkomsten:

CBIMC – CSG – MCAF – Comprendre et Parler – Blés d’Or – Lui et Nous – Nos Pilifs.

 

Nieuwe forfaits geldig vanaf 1 juni 2020:

Centra RIZIV-nummer
van het centrum
Forfaits geldig
vanaf 1 juni 2020
1 CBIMC 7.84.003.48 € 239,48
2 CSG 9.53.074.48 € 140,80
3 MCAF 9.53.071.51 € 139,65
4 Comprendre et Parler 7.79.001.06 € 216,84
5 Les Blés d’Or 9.65.060.90 € 179,05
6 Lui et Nous 7.74.014.46 € 304,27
7 Nos Pilifs 9.65.256.88 € 139,96

 

Inhaalforfaits:

De instelling mag tijdelijk een inhaalforfait factureren, om het equivalent te verkrijgen van de in 2019 ontvangen subsidie naargelang van het aantal maanden van 2020 dat niet is gedekt door de nieuwe prijs.

De centra moeten de inhaalforfaits factureren tegelijk met de facturering van een normaal forfait of van een forfait aan beperkte prijs.

Om een inhaalforfait te factureren moet de hiertoe voorziene pseudocode voor elk centrum vermeld worden op de factuur (zie laatste en zesde kolom van de tabel hierna).

De inhaalforfaits mogen een onbeperkt aantal keren gefactureerd worden (zie vijfde kolom) van 1 juni 2020 tot 31 december 2020.

Centra RIZIV-nummer van het centrum Bedrag van de inhaalforfaits Aantal keren dat het inhaalforfait mag gefactureerd worden
(=1/12 van de normale capaciteit)
Pseudocode van de inhaalforfaits voor de facturering op papier
1 CBIMC 7.84.003.48 € 21,95 567 784232
2 CSG 9.53.074.48 € 10,28 772 784490
3 MCAF 9.53.071.51 € 12,61 491 784490
4 Comprendre et Parler 7.79.001.06 € 19,23 1916 784210
5 Les Blés d’Or 9.65.060.90 € 10,44 408 784490
6 Lui et Nous 7.74.014.46 € 38,73 156 784151
7 Nos Pilifs 9.65.256.88 € 11,85 637 784490

 

Herinnering van de capaciteiten:

Centra Normale facturatiecapaciteiten (deler)
-uitgedrukt in aantal forfaits-
Maximale facturatiecapaciteiten
-uitgedrukt in aantal forfaits-
Uitvoerbare capaciteit
(bezettingsgraad 100%)
-uitgedrukt in aantal forfaits-
1 CBIMC 6.804 (90% vd.uitvoerbare capaciteit) 6.955 (92% vd.uitvoerbare capaciteit) 7 560
2 CSG 9.265 (90%) 9.470 (92%) 10 294
3 MCAF 5.982 (90%) 6.115 (92%) 6 647
4 Comprendre et Parler 22.997 (90 %) 25 041 (98 %) 25.552
5 Les Blés d’Or 4 897 (90 %) 5 006 (92 %) 5 441
6 Lui et Nous 1 871 (90 %) 2 037 (98 %) 2 079
7 Nos Pilifs 7 641 (90 %) 7 811 (98 %) 8 490

 

 

Bijlagen:

1. Bijakte bij de overeenkomst van het CBIMC-centrum
2. Bijakte bij de overeenkomst van het CHS-centrum
3. Bijakte bij de overeenkomst van het CMAP-centrum
4. Bijakte bij de overeenkomst van het Comprendre et Parler-centrum
5. Bijakte bij de overeenkomst van het Les Blés d’Or-centrum
6. Bijakte bij de overeenkomst van het Lui et Nous-centrum
7. Bijakte bij de overeenkomst van Nos Pilifs-centrum

 

Hoogachtend,

De Leidend Ambtenaar