Omzendbrief (Ref. CO GBP 31) van 06 oktober 2020 betreffende de wijziging van de prijzen van de forfaits

Ref. : CO GBP 31

Aan de Brusselse verzekeringsinstellingen & HZIV.

Omzendbrief omtrent de goedkeuring van 4 bijaktes om de 2020-maatregel “Toevoeging van 0,8 VTE maatschappelijk werker in elke CAR (centrum voor ambulante revalidatie) te verwezenlijken.
Wijziging van de prijzen van de forfaits van de centra CMAP, CHS, Les Blés d’Or en Nos Pilifs –

 

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Deze omzendbrief volgt op de goedkeuring van de bijaktes, door de BGBP op 22/09/2020, tot opname van de 2020-maatregel “toevoeging van 0,8 VTE maatschappelijk werker in elk Brusselse bicommunautaire CAR” (centrum voor ambulante revalidatie).

Hiermee worden de R-MOB’s en CAAMI ingelicht van de nieuwe forfaits en inhaalforfaits van de volgende revalidatieovereenkomsten: CMAP – CHS – Blés d’Or – Nos Pilifs.

De capaciteiten van de centra blijven ongewijzigd.

Nieuwe prijzen van de forfaits geldig vanaf 01/09/2020:

Centra RIZIV-nummer Forfaits (100%)
geldig vanaf 01/09/2020
1 CMAP 9.53.071.51 145,72 €
2 CHS 9.53.071.51 144,35 €
3 Les Blés d’Or 9.65.060.90 187,93 €
4 Nos Pilifs 9.65.256.88 144,81 €

Opmerking:

De tijdelijke inhaalforfaits, gecreëerd voor dezelfde centra in het kader van de integratie van subsidies en gecommuniceerd door de omzendbrief CO SAP 24 van 15/06/2020, blijven zoals oorspronkelijk gepland van toepassing tot 31/12/2020.

Bijlagen:
1. Bijakte bij de conventie van het centrum CMAP
2. Bijakte bij de conventie van het centrum CHS
3. Bijakte bij de conventie van het centrum Les Blés d’Or
4. Bijakte bij de conventie van het centrum Nos Pilifs

 

Hoogachtend,

De Leidend Ambtenaar