Omzendbrief (Ref. Orint-Int 07) van 02 april 2020 – Wijziging van de kinderbijslagbedragen in Litouwen.

Ref. : Orint-Int 07 Litouwen

Mevrouw, Mijnheer,

De Europese Commissie heeft ons geïnformeerd over de wijzigingen in de kinderbijslagwetgeving van Litouwen vanaf 1 januari 2020.

Op deze datum werd het bedrag van de basiskinderbijslag per kind verhoogd van 50,16 € naar 60,06€ en het bedrag van het supplement van 20,14 € naar 40,17 €.

De basiskinderbijslag van 60,06 € wordt betaald voor elk kind (inclusief de kinderen met een aandoening) vanaf de geboorte tot de leeftijd van 18 jaar en eventueel nadien als het kind studeert in het kader van een algemeen studieprogramma, maar maximum tot de leeftijd van 21 jaar. Deze kinderbijslag wordt uitbetaald onafhankelijk van het inkomen of de professionele situatie.

De supplementaire kinderbijslag van 40,17 € wordt toegekend:

  • Aan families met een beperkt inkomen die een of twee kinderen opvoeden.
  • Aan families die drie of meer kinderen opvoeden, zonder inkomensvoorwaarden.
  • Aan kinderen met een aandoening, zonder inkomensvoorwaarden.

Vanaf 1 juli 2020 zal het bedrag van de basiskinderbijslag per kind verhogen van 60,06 € naar 70,30 €, terwijl het bedrag van het supplement 40,17 € per kind hetzelfde blijft.

Gelieve de gezinsbijslaginstellingen op de hoogte te brengen van deze wijzigingen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groeten,

De Directeur