Omzendbrief (Ref. Orint-Int 08) van 07 april 2020 – Wijziging van de toewijzing van de gezinsbijslag 500+ in Polen

Ref. Orint-Int 08 Polen

Mevrouw, Mijnheer,

Wij willen u op de hoogte brengen van een wijziging in de toewijzing van de gezinsbijslag 500+ in Polen, die wij te laat hebben ontvangen.

Ter herinnering: sinds 1 april 2016 betaalt Polen een kinderbijslag (“kinderopvoedingsbijslag”) in het kader van het “Family 500 Plus”-programma (500+), dat gericht is op het verlenen van uitgebreide steun aan Poolse gezinnen. Deze steun wordt verleend aan ouders en voogden van kinderen onder de 18 jaar. Een gezin met twee minderjarige kinderen kan 500 PLN ontvangen voor het tweede en elk extra kind, ongeacht hun inkomen. In het geval van gezinnen met een inkomen van minder dan 800 PLN netto per persoon wordt de uitkering ook betaald voor het eerste of enige kind. Voor gezinnen met een gehandicapt kind is het inkomensplafond hoger; het is vastgesteld op 1 200 PLN netto.

De kinderbijslag (“kinderopvoedingsbijslag”) van 500 PLN wordt ook betaald aan pleeggezinnen en tehuizen voor elk opgenomen kind.

Het wordt betaald aan gezinnen ongeacht de burgerlijke staat van de ouders (gehuwde ouders, alleenstaande ouders of ouders in een informele relatie). In het geval van gescheiden ouders wordt de uitkering betaald aan de ouder die daadwerkelijk voor het kind zorgt.

Sinds 1 juli 2019 wordt deze “kinderbijslag” ook toegekend voor elk kind in een gezin zonder inkomenscriteria.

Gelieve de respectievelijke gezinsbijslagfondsen op de hoogte te brengen van deze wijzigingen.

Dank u voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

De Algemeen directeur