Omzendbrief (Ref. Orint-Int 11) van 22 februari 2021 – Belangrijke verandering in Spanje

De Ref. : Orint-Int 11 Spanje

Mevrouw, Mijnheer,

De Europese Commissie stelt ons op de hoogte van wijzigingen in de Spaanse wetgeving inzake gezinsbijslagen die zijn vastgelegd in de algemene wet op de sociale zekerheid.

Sinds 1 juni 2020 is de gezinsbijslag (asignación económica por hijo a cargo) beperkt tot gevallen waarin het kind gehandicapt is. Voor kinderen onder de 18 jaar is een mate van invaliditeit van ten minste 33 % vereist vanaf de leeftijd van 18 jaar is de vereiste mate van invaliditeit ten minste 65 %.

Daarom zullen gezinsbijslagen voor kinderen zonder voornoemde graden van invaliditeit alleen worden toegekend indien zij vóór 1 juni 2020 in Spanje of in een andere lidstaat zijn aangevraagd.

Gelieve de respectievelijke kinderbijslagfondsen te verwittigen van deze wijzigingen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groeten,

De Directeur