Omzendbrief (Ref. Orint-Int 14-2) van 01 juli 2021 – Aanvragen zonder aanknopingsfactor – Aanvullende informatie

Ref. : Orint-Int 14-2

Aan de directie van alle kindersbijslaginstellingen.

Betreft: Aanvragen zonder aanknopingsfactor – Aanvullende informatie

Mevrouw, Mijnheer,

U heeft de ORINT – INT/14 aanknopingsfactoren van 18 juni 2021 ontvangen.

Naar aanleiding van vragen delen wij u mee dat de Raad van Bestuur van Orint in zijn vergadering van 25 juni 2021 heeft besloten dat de informatie in de nota alleen van toepassing is op nieuwe aanvragen of aanvragen die bij Orint in behandeling zijn.

Indien u betaalt in een dossier dat volgens deze nieuwe instructie door een andere entiteit betaald had moeten worden, mag het dossier niet worden herzien, tenzij het gezin daarom verzoekt.

Als u na dit verzoek het dossier naar een andere entiteit moet sturen, moeten de verrichte betalingen niet worden herzien en zal de entiteit de betaling de volgende maand hervatten. De herziening geldt alleen voor de toekomst.

Gelieve uw respectieve fondsen op de hoogte te brengen van deze informatie.

 

Dank u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

De Directeur