Omzendbrief (Ref. Orint-Int 01) van 25 januari 2019 – Adresverandering in Kroatië

Ref. : Orint-Int 01 Kroatië

Mevrouw, Mijnheer,

Het Hrvatski Zavod za Mirovinsko osiguranje Središnja Služka – Croation Pension Insurance Institute (Kroatisch Instituut voor Pensioenverzekering) deelt ons mee dat een deel van de Adfdeling voor de toepassing van de EU-verordeningen van de internationale sociale zekerheidsakkoorden, bevoegd voor het onderzoek van de kinderbijslagdossiers bij toepassing van de EU-regels voor de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels, wegens verandering van organisatie van adres veranderd is.

Voortaan moeten de formulieren voor de gegevensuitwisseling van de gezinsbijslagen en de briefwisseling met betrekking tot de individuele kinderbijslagdossiers naar het volgende adres worden verzonden:

Hrvatski Zavod za Mirovinsko Osiguranhe
Podrucna sluzba u Zagrebu
A. Zaje 44
10000 Zagreb
Hrvatska

 

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten.