Omzendbrief (Ref. Orint-Int 06) van 31 maart 2020 – Nieuwe gezinsbijslagen in Malta.

Ref. : Orint-Int 06 Malta

Mevrouw,  Mijnheer,

De Europese Commissie deelt ons mee dat Malta vanaf 1 januari 2020 een nieuwe uitkering in de kinderbijslaguitkeringen voorziet, meer bepaald de “geboorte of adoptiebonus”. Dit is een extra uitkering die niet bedoeld is ter vervanging, maar wel ter aanvulling van de reeds bestaande kinderbijslaguitkeringen.

De geboorte- of adoptiebonus wordt eenmalig uitbetaald aan de ouder van een kind dat geboren of geadopteerd werd en is bedoeld om de eenmalige startkosten van de geboorte van een kind te ondersteunen.

Om recht te hebben op deze bonus, moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • De geboorte of adoptie vind plaats na 1 januari 2020;
  • De geboorte of adoptie is officieel geregistreerd bij het openbaar register van Malta.

Volgende regels gelden met betrekking tot de geboorte of adoptiebonus:

  • De bonus is onafhankelijk van elk ander kinderbijslagvoordeel;
  • De bonus wordt betaald voor elk nieuw geboren of geadopteerd kind;
  • De bonus kan betaald worden aan EU en EEA-inwoners volgens dezelfde voorwaarden als inwoners van Malta;
  • De bonus betreft een eenmalige betaling van een vast bedrag. De betaling is niet afhankelijk van een inkomsten of middelenonderzoek.

Bedrag:

Het bedrag van de geboorte of adoptiebonus bedraagt 300 euro per kind.

Juridische gevolgen:

Aangezien dit een kinderbijslaguitkering betreft, valt deze onder Annex I van Verordening Nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, en moet deze regelgeving dan ook aangepast worden.

Gelieve de respectievelijke kinderbijslagfondsen te verwittigen van deze wijzigingen.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

De Directeur